Klimamad

Spis klimamad og vær med til at gøre en forskel!

At stoppe klimaforandringerne er vores allesammens ansvar, vi kan gøre en forskel ved at nedsætte kødforbruget og vælge grønne proteiner istedet

Og hvorfor nu lige det?

 • Kød giver global opvarmning – animalsk protein er et reelt klimaproblem
 • Der er op til ti gange større ressourceforbrug og miljøpåvirkning forbundet med produktion af animalske fødevarer end ved produktion af andre madvarer. Der er meget større udledning af drivhusgasser og større tab af næringsstofferne kvælstof og fosfor, som kan forurene vandmiljøet
 • På verdensplan er der i disse år en eksplosiv forøgelse af efterspørgslen på kød og mælkeprodukter.  Især fra befolkningstætte lande som Indien og Kina, hvor levestandarden stiger og folk får flere penge mellem hænderne. Derfor er det nødvendigt at vi her i den vestlige verden, hvor vi i årevis har spist store mængder, nu skærer ned

Mindre kød og færre mælkeprodukter er altså vejen frem, hvis du vil spise klimavenligt

Hvis du skærer ned på dit kødforbrug, medvirker du positivt til at mindske udledning af metangas og CO2 og dermed til at mindske den globale opvarmning

 

 Ved du at:

 • Køer prutter og bøvser meget, fordi de er drøvtyggere. Hver 40. sekund slipper en ko en metanvind eller -bøvs. Det bliver til omkring 250 liter i døgnet. Metangas er en 20 gange stærkere drivhusgas end CO2
 • I Danmark står landbruget for godt en sjettedel af det samlede CO2-udslip. Oksekød regnes for en af de mest svinende madvarer
 • Danmark er det land i Europa, hvor der spises mest oksekød og næstmest svinekød pr. indbygger. Det er med til give Danmark en kedelig placering som det land i verden, der har det fjerdestørste forbrug af naturens ressourcer pr. indbygger

Vær med til at lave det om!

 

Det er egentlig meget enkelt: Du kan vælge at være en del af løsningen eller en del af problemet…                

Hvad kan du ellers gøre udover at spise klimamad?

Gode råd til bevidst klima-adfærd i køkkenet:

Kød

 • Det enkeltområde der har allerstørst betydning er dit valg af mad, mængden af animalske produkter er mere end noget andet afgørende for din klimabelastning
 • Spis mindre kød og mælkeprodukter. Spis hellere fisk og kylling end oksekød

Madspild

 • 20 % af en husholdnings klimabelastning udgøres af spild !
 • Danmark har madspild på 540.000 ton om året
 • Planlæg indkøb bedre
 • Gør en dyd ud af at undgå spild
 • Øv dig i at bruge rester kreativt.
 • Bliv bedre til at bruge hvad der er i køleskabet
 • Brug nedfaldsfrugt.
 • Del ud af dit overskud: Sæt ud i en kasse på fortovet hvis du ikke selv kan bruge alt eller inviter andre til at komme og plukke og samle
 • Brug urter fra naturen
 • Skær så lidt fra frugt og grønt som muligt. Skrub grøntsager og kartofler i stedet for at skrælle
 • Kog ekstra grøntsager til aftensmaden, så de kan bruges næste dag i en salat eller lign.
 • Bed om en doggybag så du kan tage rester med hjem fra restaurant
 • Læs mere her: 

www.stopspildafmad.dk

 

Energiforbrug

 • Den største synder i køkkenet er ovnen. Brug eftervarmen. Lav flere ting ad gangen når ovnen er tændt
 • Kog kun det vand du skal bruge
 • Læg låg på hvor du kan, hvis det ikke vil “ødelægge” maden
 • Brug høkasse hvor det kan lade sig gøre
 • Hvis du har elkomfur, kog da vand i en elkedel inden det kommer i gryden.
 • Stil ikke varm mad i køleskabet, lad det køle til stuetemperatur inden, måske på bagtrappen eller altanen.
 • Lav retter til flere dage. Lun den som den er eller lav variationer af den i dagene efter
 • Tø frostvarer op i køleskabet
 • Brug friske grøntsager i stedet for frosne

Transport

 • Køb lokalt ind
 • Brug sæsonens råvarer. Bonus udover klimamæssige: ekstra kraft og smag
 • Miljøbelastningen er ca. dobbelt så stor ved importerede varer som ved lokal dansk frilandsproduktion
 • Danske drivhus tomater og agurker er mere miljøbelastende end udenlandske som ikke er dyrket i drivhus. Men heldigvis bliver flere og flere drivhuse i DK varmet op af spildvarme.
 • Flytransport er utrolig dyrt miljømæssigt. Også lastbilkørsel over store afstande belaster, men ikke i så høj grad. Skibstransport er mindst belastende
 • Generelt er det bedre at købe dansk end udenlandsk. At købe lokale varer giver os også friskere varer der er modnet på naturlig måde og ikke i en lastbil op gennem Europa.
 • Begræns indkøbsture med bil
 • Brug tropisk frugt kun til særlige lejligheder

Du kan gøre en forskel !